اطلاعیه های انجمن

گردش کاری مرحله سوم دریافت گواهینامه غرفه سازی

مراحل انجام مراحل به ترتیب ذیل خواهد بود:

 1. تماس تلفنی از سوی دفتر انجمن با متقاضیان حاضر در مرحله سوم جهت حضور در روز مقرر و آماده سازی مدارک ذکرشده در چک لیست شماره 1برای ارائه در روز مقرر.
 2. حضور مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت غرفه ساز متقاضی به عنوان نماینده قانونی شرکت غرفه ساز در روز و ساعت معین شده.
 3. دریافت نوبت از متصدی مربوطه و مستقر در سالن، قبل از ورود به سالن جهت بررسی مدارک مربوطه.
 4. ارائه اصل و کپی مدارک و اسناد قید شده در چک لیست شماره 1 به صورت فیزیکی و ترتیب کردن و بررسی و تایید توسط متصدی مربوطه و الصاق در پوشه مربوط به شرکت غرفه ساز، توسط متصدی مذکور.
 5. استعلام بیمه تامین اجتماعی با ارائه نام کاربری و رمز شرکت غرفه ساز مربوطه از سامانه تامین اجتماعی توسط متصدی مربوطه و تاییدو مهمور کردن پرینت مدارک و الحاق مدارک در پرونده.
 6. استعلام مالیات شرکت غرفه ساز متقاضی با ارائه برگه تشخیص سال 1393 به بعد و یا ارائه گواهی ارزش افزوده توسط متصدی مربوطه و یا گواهی و تاییدیه از اداره دارایی بابت مالیات شرکت غرفه ساز.
 7. بررسی و تایید نهایی پرونده تجمیع شده و تکمیل شده توسط نماینده هیات مدیره.
 8. نوبت دهی جهت بازدید از کارگاه شرکت غرفه ساز مربوطه بعد از اتمام مراحل فوق انجام و اطلاع رسانی خواهد گردید.

چک لیست شماره 1:

اصل و کپی برابر اصل مدارک ذیل می بایست توسط مدیرعامل و یا نماینده تام اختیار شرکت غرفه ساز در روز مراجعه ارائه گردد.

 1. مدرک تحصیلی ناظر فنی
 2. ارائه کارت و پروانه اشتغال نظام مهندسی ناظر فنی
 3. مدرک تحصیلی تکنسین برق
 4. مدرک تحصیلی کارشناس ایمنی(HSE)
 5. عدم سوء پیشینه مدیرعامل شرکت غرفه ساز
 6. مدارک مالکیت و یا اجاره نامه دفتر
 7. مدارک مالکیت و یا اجاره نامه کارگاه(در صورت داشتن کارگاه)
 8. اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت غرفه ساز
 9. به همراه داشتن نام کاربری و رمز سایت تامین اجتماعی و ارائه پرینت لیست بیمه(اسامی و لیست نفرات) از آذر 97 لغایت تیر 98
 10. برگه تشخیص مالیاتی و یا گواهی ارزش افزوده
 11. تعهدنامه مهر و امضا شده شرکت سهامی
 12. تعهدنامه مهر و امضا شده انجمن
 13. مهر شرکت غرفه ساز

دانلود گردش کاری مرحله سوم دریافت گواهینامه غرفه سازی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا