آرشیو خبرنامهاخبارجلسات و سمینارهادسته‌بندی نشده

تفاهم غرفه سازی انجمن ها برای اولین بار

با توجه به جلسات فی مابین انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی با انجمن ماشین سازان و تولید کنندگان تجهیزات پلیمری، طرفین در خصوص همکاری و غرفه سازی در سالن 38 نمایشگاه ایران پلاست توافق نمودند.

در این توافق انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی انجام کار توسط اعضاء خود طبق لیست قیمت مصوب، نظارت بر عملکرد اعضاء حین ساخت و ساز و حل هرگونه اختلاف فی مابین در کمیته انضباطی انجمن را تضمین نمود.

از طرف دیگر مقرر گردید انجمن ماشین سازان و تولید کنندگان تجهیزات پلیمری صرفا اعضاء انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی را جهت غرفه سازی به اعضاء خود معرفی و آنان را به همکاری با اعضاء انجمن و انجام کار با لیست قیمت مصوب ترغیب نمایند.

لذا از اعضاء محترم درخواست می گردد تا با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای نسبت به رقابت سالم با سایر همکاران و ارائه خدمات مناسب اقدام نمایند.

بدیهی است طبق قانون هیچگونه اجباری در واگذاری کار به اعضاء انجمن غرفه سازان وجود نداشته اما انجمن واگذاری کار به غرفه سازان غیر عضو را تائید ننموده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا