مدارک لازم جهت عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

1 .کپی آگهی ثبت شرکت، روزنامه رسمی و اساسنامه که در آن به موضوع غرفه سازی و دکوراسیون نمایشگاهی اشاره شده باشد

2 . کپی آخرین لیست بیمه کارکنان همراه با مدارک پرداختی

3 . کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

4 . رزومه فعالیت حداقل 3 سال یا حداقل 10 نمونه کار مورد تایید هیات مدیره ( کاتالوگ و بروشور شرکت میتواند به عنوان رزومه تلقی شود.)

5 . نامه درخواست عضویت

6 . آدرس و شماره تلفن شرکت و تلفن همراه مدیر عامل

7 . مبلغ 350/000/000 ریال ورودیه برای یکبار و مبلغ 87/000/000 ریال حق عضویت ماهیانه

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا