آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمنجلسات و سمینارهادرباره انجمنمعرفی انجمن

کارگروه مالیات

کارگروه مالیاتی انجمن با حضور اعضاء تشکیل گردید.

با توجه به اهمیت موضوع قوانین جدید مالیاتی و پیرو پیگیری های قبلی و به جهت همفکری و حصول نتیجه مناسب هفته گذشته اعضاء کارگروه مالیاتی انجمن مشخص و مقرر شد جلسات مربوطه برگزار و از مشورت متخصصین مالیاتی نیز استفاده گردد.

اعضاء محترم کارگروه:

آقای علیرضا پیشگویی، آقای رضا حاتمیان، خانم سمیه اکبری، آقای حسن بلیله، آقای رضا خسروی و آقای ابراهیم جودکی و از هیات مدیره نیز آقای منوچهر جعفری زاده و خانم یاسمن نعمتی همچنین آقای یحیی آشنا بازرس انجمن نیز در کارگروه حضور خواهند داشت.

ضمناٌ آقای علیرضا پیشگویی دبیر و هماهنگ کننده کارگروه می باشند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا