• گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن اسفند ۱۳۹۶
  • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده انجمن غرفه سازان چهارشنبه ۲۳ اسفند
  • گزارش تصویری از حضور انجمن غرفه سازان در اولین دوره نمایشگاه صنعت نمایشگاهی
  • اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی
  • نشست خبری اواین کنفرانس و نمایشگاه جانبی صنعت نمایشگاهی ایران
  • اعضای هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

تازه های خبری

تقویم نمایشگاهی

آخرین موضوعات مطرح شده

2014 Powered By Baranhonar