• اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی
  • کارت تردد ویژه اعضای انجمن صادر شد
  • نشست خبری اواین کنفرانس و نمایشگاه جانبی صنعت نمایشگاهی ایران
  • اعضای هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان
  • وبسایت انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران
  • برگزاری نشست سالانه فعالان صنعت نمایشگاهی ایران با حضور دکتر اسفهبدی

تقویم نمایشگاهی

آخرین موضوعات مطرح شده

2014 Powered By Baranhonar