• شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
  • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته
  • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
  • دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران

تقویم نمایشگاهی

آخرین موضوعات مطرح شده

همکاران گرامی با سلام نظر به موضوع  بند ۳۷ مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در نمایشگاه بین المللی تهران، در خصوص لباس متحد الشکل برای کارکنان فعال در... Read more

2014 Powered By Baranhonar