• پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته
  • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
  • دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
  • مراسم ضیافت افطاری انجمن غرفه سازان

تقویم نمایشگاهی

آخرین موضوعات مطرح شده

2014 Powered By Baranhonar