اخبار

تهیه قرارداد تیپ پیمانکاری

با توجه به ساماندهی پیمانکاران نمایشگاهی و لزوم دریافت تایید 3 غرفه ساز برای شناسایی هر یک از پیمانکاران متقاضی؛ همکاران و اعضای محترم غرفه ساز می توانند تایید پیمانکارانی که با ایشان همکاری می نمایند را در سامانه پیمانکاران انجام دهند.

شایان ذکر است با توجه به مشکلات موجود در روابط بین غرفه سازان و پیمانکاران و شکایات مطرح شده در کمیته انضباطی، هیات مدیره انجمن با همکاری یکی از کارشناسان وزارت کار و نیز مشاور حقوقی انجمن، نسبت به تهیه قرارداد تیپ فی مابین شرکت غرفه ساز و پیمانکار مربوطه؛ اقدام نموده است.

جهت دانلود قرارداد یاد شده، بر روی لینک زیر کلیک نماید.

قرارداد پیمانکاری99.04.23

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا