اخبار

اصلاح و بازنگری آیین نامه کمیته انضباطی در ویرایش جدید

آیین نامه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان با توجه به فرصت ایجاد شده و نیز بررسی های صورت گرفته در شش ماهه گذشته، توسط اعضای محترم کمیته مورد بازنگری و اصلاح واقع گردید.

این اصلاحات در طول جلسات متوالی این کمیته به جمع بندی رسیده و توسط هیات مدیره انجمن غرفه سازان نیز به تصویب رسیده است.

از مواردی که در این ویرایش مورد اصلاح واقع شده است می توان به اصلاح بعضی موارد از جمله موارد ذیل اشاره نمود:

تعاریف اولیه، اضافه شدن بعضی از تخلفات و جرایم و به روز نمودن جرایم مالی.

جهت اطلاع از مفاد آیین نامه جدید کمیته انضباطی از لینک زیر وارد شوید.

آیین نامه کمیته انضباطی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا