اخبار

اولین جلسه کارگروه تخصصی غرف پیش ساخته

اولین جلسه کارگروه تخصصی غرف پیش ساخته با حضور اعضای محترم کارگروه در روز سه شنبه ۲۳ مهرماه در محل دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه اعضا جهت تدوین آیین نامه جدید در این حوزه به تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید جلسات این کارگروه به صورت هفتگی ادامه یابد و سرفصل های مطروحه در این جلسه در جلسات آتی بررسی گردد.

نوشته های مشابه

بستن
بستن