اخبار

آیین نامه کمیته ارزیابی عملکرد انجمن غرفه سازان به تصویب هیات مدیره رسید

آیین نامه کمیته ارزیابی عملکرد انجمن غرفه سازان با هدف تشخیص درجه کفایت و کارایی شرکت های غرفه ساز در جلسه مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ هیات مدیره انجمن غرفه سازان به تصویب رسید. در بخشی از این آیین نامه آمده است : به فرایندی که با هدف تشخیص درجه کفایت و کارایی شرکت های غرفه ساز، انجام می‌گیرد، ارزیابی عملکرد شرکت های غرفه ساز(Performance measurement)  گفته می شود. در این فرآیند شرکت غرفه ساز از نظر انجام اصول و قوانین موجود و نیز انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در فرایند ارزیابی عملکرد؛ کمیته ارزیابی عملکرد انجمن فعالین حوزه غرفه سازی را بررسی می نماید تا بتوانند نقاط قوت و ضعف آنان را با توجه به بارخورد ها استخراج کنند و در مواردی تشویق و در مواردی در قالب گزارش به کمیته انضباطی انجمن جایگاه شرکت های غرفه ساز را تبیین نماید . به طور خلاصه ارزیابی عملکرد بصورت دوره ای با هدف کشف استعدادها و ظرفیت بالقوه و نیز برنامه ریزی در جهت بهبود فعالین این حوزه انجام می گیرد.

آیین_نامه_کمیته_ارزیابی_عملکرد ویرایش نهایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا