اطلاعیه های انجمن

اطلاعیه شماره یک انجمن غرفه سازان در موضوع دستورالعمل جدید غرفه سازی


با توجه به آغاز مراحل دریافت مدارک و مشخصات مورد نیاز جهت دریافت مجوز غرفه سازی برای تمامی دارندگان گرید گذشته و متقاضیان جدید، به اطلاع می رساند این پروسه در طی چهار مرحله مطابق زمان بندی ذیل انجام خواهد شد. لذا تمامی واجدین شرایط می بایست جهت تکمیل مدارک خود و آغاز ثبت نام از طریق سامانه جامع غرفه سازی به آدرس esbatonline.ir مراجعه نماید.
ضمن تشکر از توجه اعضا وشرکتهایی که فرآیند ثبت نام را آغاز نموده اند، بدیهی است متقاضیانی که در پایان مهلت زمانی یاد شده نسبت به آغاز مراحل دریافت مجوز خود اقدام ننموده باشند، در الویت دریافت مجوز یاد شده نخواهند بود.
مهلت تکمیل مرحله اول تا ۱۰ اردیبهشت ۹۸
مهلت تکمیل مرحله دوم تا ۱۰ خرداد ۹۸
مهلت تکمیل مرحله سوم تا ۲۰ مرداد ۹۸
مهلت تکمیل مرحله چهارم تا ۳۰ شهریور ۹۸

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن