اطلاعیه های انجمن

برگزاری مجمع عمومی انجمن و انتخاب بازرس

مجمع عمومی انجمن غرفه سازان در روز ۳۰ بهمن ماه سال ۹۷ با حضور حداکثری اعضا تشکیل گردید که این مجمع از لحاظ تعداد حاضرین در جلسه برای اولین بارحدنصاب ۸۳ نفر را به دست آورد.

در این مجمع حاضرین با عضویت انجمن غرفه سازان در اتاق بازرگانی ایران موافقت نمودند و گزارش خزانه دار جناب آقای صالح سپاسدار و بازرس انجمن جناب آقای عیلرضا خطیب شهیدی نیز مورد تایید حاضرین واقع گردید.

همچنین با توجه به پایان دوره بازرس انجمن، انتخابات مربوطه برگزار گردید که در این انتخابات جناب آقای علیرضا خطیب شهیدی با ۴۲ رای و جناب آقای هرمز جلالی با ۲۰ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن برای دوره جدید منتخب گردیدند.

از موارد حائز اهمیت این انتخابات می توان به نظم کامل جلسه اشاره نمود که حاضرین در یک فضای آزاد با حضور نماینده وزارت کار و ناظرین منتخب، به کاندیداهای مورد نظر خود رای دادند.

نوشته های مشابه

بستن
بستن