اخبار

نامه مدیرعامل جدید شرکت سهامی به انجمن غرفه سازان

مدیرعامل محترم شرکت سهامی جناب دکتر حسین زاده طی نامه ای پاسخ نامه تبریک ارسالی این انجمن را مرقوم نمودند.

در نامه ارسالی انجمن غرفه سازان ضمن تبریک انتصاب ایشان و آرزوی موفقیت در سمت جدید، آمادگی انجمن در باب همکاری های دو جانبه در جهت پیشبرد اهداف و در راستای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت به اطلاع ایشان رسید.

 

نوشته های مشابه

بستن
بستن