دسته‌بندی نشده

توافق انجمن بانمایشگاههای فرش ، صنعت و قطعات خودرو

یک خبر خوب دیگر برای اعضای محترم انجمن غرفه سازان . پیرو مذاکره با آقای دوست محمدی مدیر عامل شرکت بازرگانی ایدرو برگزار کننده نمایشگاههای فرش دستباف ، صنعت و قطعات خودرو در خصوص عدم سپرده گذاری غرفه سازی اعضای انجمن موافقت شد

نوشته های مشابه

بستن
بستن