آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

اولین گام انجمن در سال ۹۴

با سلام و ضمن تبریک آغاز فعالیت صنعت نمایشگاهی در سال ۱۳۹۴

پیرو جلسات و مذاکره هیئت مدیره انجمن با ستاد برگزاری نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی و مساعدت آن ستاد محترم مقرر گردید که انجمن غرفه سازان ضمانت سپرده حسن انجام کار کلیه اعضای انجمن را قبول نموده و بدین ترتیب اعضای محترم انجمن غرفه سازان از پرداخت مبلغ سپرده حسن انجام کار در نمایشگاه نفت معاف خواهند بود و در پایان نمایشگاه اگر خسارتی از طرف اعضای انجمن در نمایشگاه وارد شود این انجمن انرا پرداخت نماید ( بدیهی است طبق صورتحساب نمایشگاه و اعلامیه ستاد برگزاری از غرفه ساز خاطی دریافت خواهد شد ) امید است با همکاری کلیه  اعضای انجمن ( پرداخت بموقع خسارت )این معضل که مشکلات نقدینگی برای غرفه سازان ایجاد میکرد برداشته شود.

نوشته های مشابه

بستن
بستن