آرشیو خبرنامهآرشیو عکساخباراطلاعیه های انجمنجلسات و سمینارها

جلسه کمیته فنی و تدوین آیین نامه ها:

درادامه جلسه راهبردی و به جهت اهمیت موضوعات فنی، جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره و داوطلبین جلسه کمیته راهبردی در ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/06 در محل دفتر انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی تشکیل و موضوعات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد ادامه مباحث در جلسات آتی طرح و مورد تصویب قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا