آرشیو خبرنامهآرشیو عکساخبارجلسات و سمینارها

جلسه هم اندیشی کمیته راهبردی انجمن

در روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 جلسه ای با حضور اعضاء کمیته راهبردی در ساعت 15:30 در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار گردید.

در روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 جلسه ای با حضور اعضاء کمیته راهبردی در ساعت 15:30 در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار گردید.

در جلسه مذکور اهم وارد مشورتی طرح موضوع گردید و سپس اعضاء در مورد موارد مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه در ساعت 19 با جمع بندی موارد و داوطلب شدن برخی از اعضاء جهت ادامه  بحث های فنی درکمیته های مربوطه پایان یافت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا