اطلاعیه های انجمن

ثبت نام بیمه تکمیلی

با توجه تفاهم صورت گرفته فی مابین انجمن غرفه سازان و بیمه SOS جهت تحت پوشش قرار گرفتن متقاضیان معرفی شده و ثبت نام کرده از سوی این انجمن، بنا بر روند سال های گذشته، متقاضیان واجد شرایط بر اساس فرم های ذیل می توانند اقدام به ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است فرصت ثبت نام تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

جدول تعهدات 1401-1400 تفکیک حق بیمه سنی

شماره حساب جهت واریز حق بیمه درمان

فرم ثبت نام انجمن غرفه سازان تهران 1400

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا