اخبار

پروتکل بهداشتی ویژه برگزاری نمایشگاه ها

با توجه به برگزاری جلسات کمیته راستی آزمایی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و تاکید مجموعه شرکت سهامی به برگزاری نمایشگاه ها در پایان خردادماه سال 99، با درخواست مدیریت محترم طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران، جناب آقای پناهی مقرر گردیده است پروتکل بهداشتی ویژه ایام غرفه سازی با مشارکت انجمن غرفه سازان تهیه و ابلاغ گردد.

لذا از تمامی اعضای انجمن دعوت می گردد نظرات خود را در خصوص موارد مورد نیاز در تدوین پروتکل بهداشتی نمایشگاهی، به ویژه در ایام ساخت و ساز غرفه های نمایشگاهی، از طریق لینک زیر ارسال نمایند تا ضمن مشارکت در این موضوع؛ در مسابقه در نظر گرفته شده از سوی کمیته ارزیابی عملکرد شرکت نمایند.

ورود به لینک ارسال نظرات

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا