اطلاعیه های انجمن

تکمیل پرونده های گواهینامه جدید غرفه سازی

در خصوص تکمیل پرونده های گواهینامه جدید غرفه سازی با توجه به اتمام زمان مقرر، با توجه به مصوبه کمیته بازبینی و راستی آزمایی و همچنین دستور معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت سهامی مقرر گردیده است حساب کاربری شرکت هایی که پرونده فیزیکی خود را تکمیل ننموده‌اند، مسدود گردد.
در عین حال با درخواست انجمن مقرر گردید که شرکت هایی که تعهد به تکمیل مدارک تا پایان مهرماه می نمایند، امکان دریافت مجوز طی این بازه زمانی را داشته باشند و با امضای تعهدنامه مربوطه در دفتر انجمن سامانه ایشان مجدداً فعال گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا