اخبار

اولین جلسه مشترک کارشناسان فنی نمایشگاه و انجمن غرفه سازان

اولین جلسه مشترک کارشناسان فنی نمایشگاه و انجمن غرفه سازان با موضوع سامانه جامع نمایشگاهی در تاریخ یکم مردادماه تشکیل گردید.

در این جلسه 7 نفر از کارشناسان فنی شاغل در نمایشگاه بین المللی تهران در دفتر انجمن غرفه سازان حضور یافته و به تبادل نظر در موضوع روش های تایید طرح های غرفه سازی و نیز ارائه پیشنهادات در خصوص سامانه جامع نمایشگاهی پرداختند.

شایان ذکر است این جلسه برای نخستین بار به ابتکار انجمن غرفه سازان جهت هماهنگی هر چه بیشتر فعالین حوزه غرفه سازی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا