اطلاعیه های انجمن

ثبت نام در بیمه تکمیلی طرف قرارداد با انجمن غرفه سازان

اعضای محترمی که متقاضی درخواست تمدید و یا عضویت در بیمه تکمیلی طرف قرارداد با انجمن غرفه سازان می باشند، می توانند با تکمیل فرم های مربوطه و آماده سازی مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
بدیهی است تمامی متقاضیان می بایست مدارک مندرج در فرم ثبت نام راحداکثر تا تاریخ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ برای نمایندگی بیمه شماره ۱۰۴۲ ارسال نمایند.
همچنین لیست تعرفه ها و قیمتهای مصوب سال ۹۸ در فایل های ذیل موجود می باشد.

فرم ثبت نام انجمن غرفه سازان تهران ۹۸

جدول تعهدات ۹۸-۹۹ تفکیک حق بیمه سنی

نوشته های مشابه

بستن
بستن