اخبار

دفتر جدید انجمن

دفتر انجمن به نمایشگاه بین المللی تهران سالن 37 طبقه دوم منتقل گردیده است. لذا دوستان جهت تماس می بایست از شماره های جدید: ۲۲۶۵۶۷۰۶ و ۲۲۶۵۳۴۰۷ و ۲۲۶۵۷۰۲۵ و شماره موبایل 09021118571 استفاده نمایند.

جهت مراجعه حضوری نیز می توانید به آدرس: نمایشگاه بین المللی تهران- سالن 37 – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان مراجعه نمایید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا