دسته‌بندی نشده

دومین دوره انتخابات انجمن غرفه سازان

در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ دومین دوره انتخابات هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، و بر این اساس طبق رای گیری اعضای انجمن به تعداد ۵۹ شرکت هیت مدیره دوره اول آقایان امیر عبدالله پور ، علیرضا جهانپناه ، علی معین ، رضا حاتمیان ، افشین غفاری در سمت خود ابقاء و همچنین در مورد رای گیری بازرس انجمن آقای یحیی آشنا به این سمت انتخاب شدند.

photo_2015-12-23_12-35-22

نوشته های مشابه

بستن
بستن