دسته‌بندی نشده

توافق انجمن باستاد نمایشگاه شیرینی و شکلات

پیرو مذاکره انجمن با آقای معصومی مسئول ستاد برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات در  خصوص عدم سپرده گذاری غرفه سازی اعضای انجمن توافق انجام شد در ضمن از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست میشود که به زمان بندی ستاد برگزاری توجه نمایند ، زیرا در صورت عدم تحویل بموقع غرفه نیز جریمه ستادی خواهند شد . تاریخ برگزاری نمایشگاه شیرینی و شکلات ۲۳ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران به مدت چهار روز برگزار میشود

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن