دسته‌بندی نشده

توافق انجمن با ستاد نمایشگاههای منسوجات و پوشاک

بدینوسیله به اطلاع اعضای انجمن میرساند طبق توافق انجمن با آقای مرادی مدیر وبرگزارکننده نمایشگاههای نساجی ( ایرانتکس ) و پوشاک ، اعضای انجمن نیازی به سپرده گذاری ضمانت غرفه سازی نخواهند داشت نمایشگاههای نساجی ( ایرانتکس ) و پوشاک را شرکت سامع پاد نوین در تاریخ ۱۳-۱۶ شهریور برگزار می نماید

نوشته های مشابه

بستن
بستن