آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

معافیت سپرده اعضای انجمن در نمایشگاههای صنایع ریلی و اگرو فود

بنا بر توافق انجمن صنفی غرفه سازان با مدیریت های نمایشگاههای اگرو فود و صنایع ریلی مبنی بر معافیت اعضای انجمن از پرداخت ضمانت سپرده حسن انجام کار طبق تعهد ارسالی انجمن به ستادهای برگزاری فوق الذکر ، بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند ضمن توجه کامل و  رعایت قوانین غرفه سازی در زمان مراجعه به ستاد نیازی به سپردن ضمانت حسن انجام کار نمیباشد

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن