اخبار

جلسه کمیته راهبردی انجمن

جلسه کمیته راهبردی انجمن غرفه سازان با حضور اعضای این کمیته و هیات مدیره انجمن، با هدف تصمیم گیری در خصوص مسائل روز انجمن، بررسی شرایط شرکت های غرفه ساز عضو و برنامه ریزی جهت آینده انجمن، برگزار گردید.
در این جلسه که حدود ۲۰ تن از خبرگان و نخبگان این حوزه در آن حضور داشتند؛ با رأی اکثریت قاطع حضار، راهکارهای اجرایی جهت ادامه فعالیت انجمن مصوب گردید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا