اطلاعیه های انجمن

دارا بودن کارت پیمانکاری اجباری است

پیرو اطلاعیه ها و فراخوان های صورت گرفته از سوی انجمن غرفه سازان جهت دعوت به ثبت نام کارکنان، پیمانکاران و شاغلان در حوزه های غرفه سازی در سامانه پیمانکاران صنعت نمایشگاهی ایران، مدیریت محترم طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران طی نامه ای به همراه داشتن کارت شناسایی پیمانکاری برای تمامی فعالین مذکور در زمان ساخت و تخریب غرف نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی تهران را الزامی اعلام نمودند.

شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری برگزاری نمایشگاه ها در زمان کرونا، صدور کارت های پیمانکاری از خرداد ماه سال 99 از سوی انجمن غرفه سازان انجام گرفته و متقاضیان با مراجعه به سامانه پیمانکاران نسبت به تکمیل فرم و انجام مراحل مربوطه اقدام نموده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا