اطلاعیه های انجمن

برگزاری مجمع عمومی انجمن غرفه سازان

مجمع عمومی انجمن صنفی و کارفرمایی غرفه سازان در روز شنبه 23 آذرماه سال جاری در محل سالن کنفرانس سالن 5 نمایشگاه بین المللی تهران در ساعت 14 با موضوعات ذیل تشکیل خواهد گردید:

1- گزارش سالانه هیات مدیره، خزانه دار و بازرس انجمن

2- انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن

اعضای محترمی که داوطلب تصدی پست های بالا می باشند می بایست تا تاریخ 16 آذرماه طی یک نامه کتبی مراتب آمادگی خود را به دفتر انجمن غرفه سازان اعلام نمایند.

ضمنا کاندیداهای مربوطه می بایست برنامه و رزومه خود تا این تاریخ در گروه انجمن به اطلاع دیگر اعضاء رسانند.

شایان ذکر است اعضای محترم انجمن می بایست جهت حضور و غیاب در روز برگزاری مجمع کارت های هوشمند عضویت انجمن خود را به همراه داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا