اخبار

کارت های هوشمند عضویت انجمن غرفه سازان

کارت های هوشمند عضویت انجمن غرفه سازان با هدف ایجاد سازوکارهای جدید خدمات رسانی به اعضا در زمینه های گوناگون؛ طراحی، چاپ و آماده تحویل گردیده است. اعضای محترمی که مشخصات و عکس خود را به دفتر انجمن ارسال کرده بودند می توانند با مراجعه به دفتر انجمن غرفه سازان واقع در سالن 37 نمایشگاه بین المللی تهران، کارت عضویت هوشمند خود را دریافت نمایند.

شایان ذکر است کارت های مذکور تنها به صاحبان کارت تحویل خواهد گردید و اشخاص دیگری امکان دریافت نخواهند داشت. ضمنا تنها شرکت هایی که حق عضویت خود را به انجمن پرداخت نموده و بدهی به انجمن ندارند می توانند کارت خود را دریافت نمایند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا