اطلاعیه های انجمن

تمدید زمان دریافت گواهینامه جدید

با توجه به اجرای دستورالعمل جدید مجوز غرفه سازی و با عنایت به برنامه زمان بندی اعلان شده و تمدید صورت گرفته، به اطلاع می رساند با هماهنگی های صورت گرفته با معاونت محترم فنی و مهندسی و مدیریت محترم طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ زمان ثبت نام تا 31 خرداد سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است بعداز این تاریخ شرکت ها و مجموعه هایی که نسبت ثبت نام اقدام ننموده اند، مجوز ساخت در سایت نمایشگاه بین المللی تهران را نخواهند داشت. فلذا از تمامی فعالین و دارندگان گرید سابق که متقاضی دریافت گواهینامه جدید می باشند تقاضا می شود تا قبل از پایان موعد مقرر نسبت به این امر ثبت نام اقدام نمایند تا خللی در ادامه فعالیت آنها ایجاد نگردد؛ در غیر اینصورت تمامی مسئولیت های ناشی از موارد مذکور به عهده ایشان خواهد بود.
با سپاس. کمیته اجرایی دریافت گواهینامه غرفه سازی

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا