اطلاعیه های انجمن

انجام امور بیمه ای اعضای انجمن توسط کارگزاری رسمی بیمه تکمیلی انجمن با تخفیفات ویژه اعضا

همکاران محترم می توانند جهت انجام امور بیمه ای خود با کارگزاری رسمی بیمه کد ۱۰۴۲، که به عنوان پیمانکار بیمه تکمیلی انجمن فعالیت می نمایند، با لحاظ تخفیفات ویژه همکاری نمایند.

لیست تخفیفات

نوشته های مشابه

بستن
بستن