اخبار

ارتقاء گرید شهریور ۹۷

همکاران و شرکت های غرفه سازی که برای ارتقاء گرید خود درخواست دارند می بایست مدارک مورد نیاز را تا پایان شهریورماه سال جاری از طریق اپلیکیشن انجمن و یا وبسایت انجمن ارسال نمایند.

شایان ذکر است تمامی مدارک ارسال شده پس از بررسی اولیه انجمن غرفه سازان، توسط کمیته راستی آزمایی نمایشگاه بین المللی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و مدیرعامل شرکت متقاضی می بایست با اصل مدارک مربوطه جهت ارائه در کمیته مذکور حضور یابد. لذا با توجه تغییر رویه مذکور شرکت های متقاضی از ارائه مدارک مخدوش و فاقد اعتبار جدا خودداری نمایند زیرا در صورت مغایرت مدارک؛ شرکت ارائه دهنده مدارک شامل محرومیت مطابق قوانین موجود خواهد گردید.

لینک فرم ارسال مدارک ارتقاء گرید

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن