معرفی کتاب و مقالات

مدیریت جامع نمایشگاهی

کتاب فوق تالیف مهندس میرظفرجویان مدرس دانشگاه و از کارشناسان با سابقه نمایشگاهی و از مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران می باشد.

دکمه بازگشت به بالا