اخباراطلاعیه های انجمن

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
غرفه سازان محترم، پیرو دستور شفاهی مدیریت محترم طراحی معماری و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاه ها، که متعاقبا دستور کتبی آن نیز صادر خواهد شد، نماینده معرفی شده کلیه غرفه سازان موظف هستند تا پایان تخریب و جمع آوری کامل غرفه ها در سالن حضور داشته و از مدیران محترم سالن تایید کتبی دریافت نمایند.
بر اساس مشاهدات عینی برخی از غرفه سازان تخریب و جمع آوری را به عهده پیمانکاران دست دوم گذاشته که در اغلب موارد کار بسیار کند و بدون قبول مسئولیت های ایمنی و زمان بندی به انجام می رسد.
پیرو این دستور، کارشناسان فنی ستادها و مدیران سالنها موظف به گزارش موارد تخلف می باشند و با توجه به اهمیت موضوع، جریمه در نظر گرفته شده تعلیق ماهیانه یا ابطال گواهینامه غرفه سازی خواهد بود.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن