اعضای هیئت مدیرهدرباره انجمندسته‌بندی نشده

اعضای هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

اعضای هیئت مدیره:

١ -منوچهر جعفري زاده به عنوان رئيس هيت مديره                          

photo_2018-01-23_10-10-18

٢ -عليرضا خطیب شهیدی نایب رئيس هيئت مديره

photo_2018-01-23_10-10-30

٣-سعيد صدقي دبير

photo_2018-01-23_10-10-23

٤-صالح سپاسدار خزانه دار

photo_2018-01-23_10-10-25

٥ – كاظم جعفري زاده عضو هيئت مديره 

photo_2018-01-23_10-10-38

بازرس انجمن:

هومن مشایخی

      مدیر اجرایی:

      حسام گودرزی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا