دسته‌بندی نشده

معافیت اعضای انجمن در نمایشگاههای تلکام ، معدن ، کودک ونوزاد ، آب ،صنعت ونانو

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند ، نظربه اینکه با ستادهای برگزاری  نمایشگاه های تلکام ،معدن ،کودک و نوزاد ،آب و فاضلاب ،صنعت و نانو در مورد عدم سپرده گذاری حسن انجام کار غرفه سازی توافق گردیده، اعضای انجمن از پرداخت سپرده گذاری در نمایشگاه های مذکور معاف خواهند بود .

با آرزوی موفقیت خواهشمند است قوانین غرفه سازی را رعایت فرمایید.

 

نوشته های مشابه

بستن
بستن