دسته‌بندی نشده

توافق عدم سپرده گذاری اعضای انجمن درنمایشگاه ریلی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند طی مذاکره با مدیران ستاد برگزاری نمایشگاه ریلی اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت سپرده غرفه سازی معاف می باشند

نوشته های مشابه

بستن
بستن