آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

لیست جرائم غرفه سازی در نمایشگاه نفت مشخص گردید

لیست جرائم غرفه سازی در نمایشگاه نفت ، گاز پتروشیمی از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران  به مجری اعلام گردید و طبق توافقنامه فیمابین انجمن ومجری نمایشگاه مذکور این لیست در اختیار انجمن قرارگرفته که  روز شنبه 3/ 3/ 93 مبالغ مذکور به شرکتهای ذیربط اعلام خواهد گردید . جهت پایدار ماندن این قانون از همکاران محترم درخواست میگردد که مبالغ ذکر شده را ظرف 48 ساعت طی یک فقره چک به دفتر انجمن تسلیم نمایند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا