آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

توافق ستادهای ایران هلث و ایران بیوتی با انجمن غرفه سازان

پیرو جلسات انجمن غرفه سازان با ستادهای برگزاری نمایشگاههای ایران هلث و ایران بیوتی و مساعدت مدیران محترم جناب دکتر سلمان زاده             ( نمایشگاه ایران هلث ) و جناب آقای مهندس علی مرادی ( نمایشگاه ایران بیوتی ) و با ضمانت کلی حسن انجام کار توسط انجمن غرفه سازان، نمایشگاههای مذکور نیز همانند نمایشگاه نفت سپرده حسن انجام کار از اعضای انجمن دریافت نخواهند کرد.

نوشته های مشابه

بستن
بستن