آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

توافق ستادهای ایران هلث و ایران بیوتی با انجمن غرفه سازان

پیرو جلسات انجمن غرفه سازان با ستادهای برگزاری نمایشگاههای ایران هلث و ایران بیوتی و مساعدت مدیران محترم جناب دکتر سلمان زاده             ( نمایشگاه ایران هلث ) و جناب آقای مهندس علی مرادی ( نمایشگاه ایران بیوتی ) و با ضمانت کلی حسن انجام کار توسط انجمن غرفه سازان، نمایشگاههای مذکور نیز همانند نمایشگاه نفت سپرده حسن انجام کار از اعضای انجمن دریافت نخواهند کرد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن