آرشیو خبرنامهاخباراطلاعیه های انجمن

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع آندسته از اعضای محترم انجمن که تا کنون نسبت به تسویه حق عضویت  و یا ورودیه اقدام ننموده اند میرساند . با توجه به حسابرسی پایان سال هر چه سریعتر وجه را به حساب انجمن واریز نموده و فیش واریزی را به دفتر انجمن فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت بموقع ، عضویت انها معلق محسوب خواهد شد.

نوشته های مشابه

بستن
بستن